บริษัท โนเวม เอนจิเนียริง จำกัด

หมวดหมู่ : มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์

หน้าแรก » แคตตาล็อกออนไลน์ » รายละเอียดสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

อินเวอร์เตอร์

หมวดหมู่สินค้า : 

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  • มีเทคโนโลยี maximum Power Point Tracking และหาความเร็วที่เหมาะสม

ที่ปั๊มควรทำงาน โดยสัมพันธ์กับปริมาณความเข็มของแสงแดด

  • เครื่องจะทำการปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติเมื่อความเข็มของแสงที่เหมาะสม
  • มีทั้งรุ่นที่ใช้สำหรับปั๊มน้ำ 220 V 1 เฟส, 3 เฟส
  • ใช้กับแผงโซล่าร์เซลล์โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่
  • ใช้กับปั๊ม ไฟบ้าน ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มสูบน้ำพญานาค
  • เป็นระบบไฮบริด (HYBRID) รับไฟเข้าได้ทั้งระบบ 220 VAC 1 เฟส

และ รับไฟตรงจากแผงโซล่าร์เซลล์

  • ใช้กับปั๊มสูบน้ำบาดาล ยี่ห้อ Schaefer ของ Franklin ได้แบบ Standard
  • มีระบบป้องกันปั๊มน้ำทำงานโดยไม่มีน้ำ

บริษัท โนเวม เอนจิเนียริง จำกัด

ที่อยู่ : 227/1 ซอยพึ่งมี 11 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม 10260
โทรศัพท์ : 0-2742-0716-23, 0-2331-9941-3, 08-9812-6433
โทรสาร : 0-2331-9944
สินค้าแนะนำอื่นๆ
Icon Contact